Croeso i ein Wefan

Welcome to our Website

Eglwyswrw and District Heritage Society

Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

 Am hanes y Gymdeithas

cliciwch islaw

Collect and Record local History is our aim; Family history; History of our community; Photographs and documents related to Eglwyswrw and surrounding area.

Casglu a Cofnodi Hanes lleol i'w ein bwriad; Hanes teuluol; Hanes ein cymuned; Lluniau a dogfennau sy'n gysylltiedig a Eglwyswrw a'r ardal gyfagos.

 For history of the Society

clic below 

Cymraeg / Welsh

Albwm Lluniau

 Gwybodaeth - Digwyddiadau

Cofeb Myfyr Emlyn

 Dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb

Cymdeithas Hanes Teuluoedd  Dyfed

Cyngor Cymuned Eglwyswrw

 Gartref

Derbyniwyd llawer o ffotograffau sydd yn ein casgliad wrth bobl yn y gymuned.
Many photographs in our collection were received from people in the community.

Gartref-------------------- Home

Saesneg / English

Privacy & Data Protection

Photo Album
Newsletter 2024

Myfyr Emlyn Memorial

Memorial Extension
Two Successful Projects Completed in 2018
War Graves Visit
Exhibition 2010
  Links to other websites of interest
Dyfed Family History Society

Enquiries