Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
War Memorial Extended
Home

Fel Na Fyddant Yn Angof.

 

They Will Not Be Forgotten.

Mae Cofeb Ryfel Eglwyswrw bellach wedi'i hymestyn i gynnwys pedwar enw arall. Bu farw tri o’r dynion hyn ar ôl i’r rhyfel ddod i ben, ond roedd eu marwolaethau oherwydd anafiadau neu salwch yn ymwneud â’u gwasanaeth milwrol yn ystod y rhyfel ac mae hyn bellach yn cael ei gydnabod gan Gomisiwn Beddau Rhyfel y Gymanwlad
(CWGC).
Talwyd am y gwaith o gronfa a godwyd i osod Sedd Goffa ger y Gofeb Ryfel ger Eglwys Sant Cristiolus, Eglwyswrw i nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Bu y prosiect cymunedol hwn yn bosibl trwy roddion hael gan sefydliadau lleol, ac unigolion preifat, lleol a thu hwnt.


Gwnaed y gwaith gan engrafwr llechi, Malcolm Gray, o Weithdy Llechi Glasfryn, Ty Ddewi
.

The Eglwyswrw War Memorial has now been extended to include four more names. Three of these men died after the war had ended, but their deaths were due to injuries or illnesses relating to their war time military service and this is now recognized by Commonwealth War Graves Commission (CWGC).
The work was paid for from a fund raised to install a Remembrance Seat near the War Memorial at St Cristiolus Church, Eglwyswrw to mark the centenary of the end of World War One. This community project was made possible by generous donations from local organizations, and private individuals, local, and further afield.

 

The work was carried out by St Davids slate engraver, Malcolm Gray, of Glasfryn Slate Workshop.

Eglwyswrw and District Heritage Society wish to make clear, the Memorial projects in the village, though initiated by the Society are very much community projects, without the help that we have received, financially and in many other ways we would not have been able to complete the work. There are too many to name, but the Society are very grateful to you all.


We make an exception in thanking Steven John of West Wales War Memorial Project who has been a tremendous help to us from the start.


You may reach his website with the links below.

 

West Wales War Memorials

Cofiwn Hefyd - Also Remembered

 

Fred Waller, Private, Welsh Regiment. (1915)

Thomas Sallis, Private, Royal Welsh Fusiliers. (1919)

Morris Bowen, Stoker 1st Class, Royal Navy. (1920)

Thomas Bowen, Leading Stoker, Royal Navy. (1921)

 

 

Fel Na Fyddant Yn Angof

Gartref   Home
Gartref   Home