Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Gwybodaeth a Digwyddiadau i ddod.
Home

Yn ein casgliad hyd nawr mae rhai cannoedd o luniau wedi eu sganio, yn cynnwys mapiau; posteri gwerthiant; derbynebau taliadau; toriadau papur newydd; barddoniaeth; tua 1200 o luniau ac amrywiol bapurau eraill a dogfennau sydd yn gysylltiedig a’r ardal. Yr ydym wedi gwneud y casgliad yma drwy ofyn i bobl am fenthyg lluniau a dogfennau am amser byr, byddwn yn sganio rhain ac yn eu cadw yn ein casgliad digidol. Mae rhan fwyaf wedi eu argraffu ac yn cael eu harddangos ar Ddiwrnodau Agored. Yr ydym yn ddiolchgar iawn i’r bobl sydd wedi rhoi benthyg lluniau neu unrhyw beth arall, dim ond drwy eu caredigrwydd yr ydym wedi bod mor llwyddiannus fel Cymdeithas. Yr ydym a diddordeb mewn hanes o bob math, ffermydd; tafarndai; tai preifat a’r bobl oedd yn byw ynddynt. Yr oedd Ffair Feigan yn enwog trwy’r wlad, ond nid ydym wedi llwyddo i ddod o hyd i un llun o’r ffair eto, mae’n debyg bu ffotograffydd yn bresennol mewn rhai ffeiriau ond mor belled does dim un llun wedi dod i’n meddiant. Mae gennym wybodaeth am eglwysi, capeli a mynwentydd - Bethabara, Capel y Bedyddwyr; Capel Annibynnol Penygroes; ac Eglwys Sant Cristiolus, Eglwyswrw, a gallwn gael gwybodaeth am gapeli a mynwentydd eraill yn ein hardal. Mae gennym ddiddordeb arbennig mewn bywyd yn yr ardal amser y ddwy Rhyfel Byd, yn arbennig hanes y bobl a fu yn y fyddin. Os oes gennych hen luniau o’r ardal, neu unrhyw hanes am yr ardal yr ydych yn fodlon eu rhannu, byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn cysylltu a ni. Ac os gallwn ni fod o gymorth i’r rhai sydd a diddordeb yn ein ardal fe wnawn ein gorau i’ch helpu.

Rhaglen 2023

Cyfarfodydd - 2023
Ionawr 9fed. Siaradwraig - Heather Tomos - 'Pam roedd plant yn absennol o'r ysgol yn oes Fictoria'.

Chwefror 13eg. Cyfarfod Busnes gyda ffilm fer flaenorol neu atyniad arall.

Mawrth 13eg. Siaradwr - Mark Cole - 'Teulu Pantygarn / Carnhuan yn y Byd dros 150 Mlynedd'.

Ebrill 17eg. Cyfarfod Busnes gyda ffilm fer flaenorol neu atyniad arall.

Mai 8fed. Siaradwraig - Eirlys Thomas – 'Araf Gerdded Llwybr Arfordir Cymru'.

Ein diwrnod allan, Trip.

Mehefin 12fed. Cyfarfod Busnes gyda ffilm fer flaenorol neu atyniad arall.

Gorffennaf 10fed. Ymweld a Chastell Aberteifi gyda Glen Johnson

Awst – Dim cyfarfod.

Medi 11eg. Cyfarfod Busnes gyda ffilm fer flaenorol neu atyniad arall.

Hydref 9fed. Siaradwr - Mike Bishop – Ffair Feigan.

Tachwedd 13eg. CCB / AGM - Cyfarfod Busnes.

Rhagfyr 11eg. Dathlu'r Nadolig.


Aelodaeth eleni - £10
I ymuno â ni fel gwestai ar gyfer unrhyw un o'r cyflwyniadau uchod - £3

Gartref   Home