Eglwyswrw and District Heritage Society

Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Gartref
Home

Enwau sydd ar

Cofeb Ryfel Eglwyswrw
(Eglwys Sant Cristiolus)
Nid yw y rhifau gwasanaeth yn cael eu defnyddio

Mewn Cof

In Remembrance

1914 - 1918

Evan Owen Davies, Cpl, 30370, Machine Gun Corps.
David Griffith Edwards, Lce Cpl, 39954, East Lancashire Regiment.
David Emrys George, Greaser, 912812, Mercantile Marine Reserve.
Stephen Penry George, Cpl 2426, London Regiment.
John Griffiths, Private, 302302, Manchester Regiment.
Joshua Clement James, Private, 202507, Welsh Regiment.
David Thomas Jones, Cpl, 1111, East Surrey Regiment.
Griffith D Jones, Private, 53638, Royal Welsh Fusiliers.
William Mathias Jones, Gunner, 118779, Royal Field Artillery.
John Ladd, Private, 203599, Yorkshire Regiment.
Owen Ladd, Civilian. (Lusitania May, 1915).
Walter Charles Little, Private, 320352, Welsh Regiment.
John Herbert Lloyd, Private, 38519, Gloucestershire Regiment.
Idris Mathias, Rifleman, R/37992, King's Royal Rifle Corps.
James Matthias, Sapper, 151206, Royal Engineers.
John Owens, Private, 7/45055, South Wales Borderers.
Stephen George Peregrine, Private,70205, Machine Gun Corps.
Griffith Phillips, Private, 56891, Welsh Regiment.
Haydn Phillips, Private, 29933, South Wales Borderers.
Oliver Rees, Private, 32954, Welsh Regiment.
David Thomas, Sapper, 448274, Royal Engineers.
Simon Thomas, Sapper, 82332, Royal Engineers.
Thomas Walter Thomas, Lce Cpl, 28552, Royal Inniskilling Fusiliers.
Bryn Gwyn Williams, Private, 67515, Cheshire Regiment


1939 – 1945

Daniel A James, Lce Cpl, 1771319, Welch Regiment.

 

eglwyswrwheritage@gmail.com

Mae Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a’r Fro yn ddiolchgar i

David Griffiths a phawb sydd wedi helpu gyda'r prosiect hyn.

Mae'r Gofeb nawr yn ei lle


Gwnaed y gwaith gan Glasfryn Engraving, TyDdewi.

Bu Gwasanaeth Cysegru y Gofeb ar ddydd Sul, Awst 10fed, 2014

Diolch yn arbennig i Steven John o West Wales War Memorial Project:

http://www.wwwmp.org

Diolch hefyd i ymchwilydd hanes Heather Tomos am ei gwaith

heathertomos@live.co.uk

Estyniad i'r Gofeb