Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Home

Beddau Rhyfel Somme a Fflandrys

Mehefin 2019

 

Diwrnod 1 allan o Arras.

Preifat John JONES. Troedfilwyr o Ganada. MYNWENT HEOL BUCQUOY, FICHEUX IV. C. 34. (Bedd)
MYNWENT HEOL BUCQUOY; FICHEUX IV. C. 34. Pas de Calais. Nifer y rhai a anafwyd: 2,036

Is-Gorporal David Griffith EDWARDS. - COFEB POZIERES Panel 42 a 43.
COFEB POZIERES; Yn rhestru enwau 14,657 o filwyr Prydain a De Affrica.

Corporal Evan Owen DAVIES. GOFEB THIEPVAL Pier ac Wyneb 5 C a 12 C.
GOFEB THIEPVAL; mae’n gofeb ryfel i’r rhai a gollwyd ar y Somme - 72,337 o filwyr Prydain a De Affrica- heb ei adfer o faes y gad.

Preifat Joseph GRIFFITHS. ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL MESNIL III. C. 10. (Bedd)
ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL MESNIL; Anafusion a Dynodwyd: 240.

Cofeb Gymraeg Mametz.
Brwydr Coedwig Mametz - Fe wnaeth yr Adran 38ain (Gymraeg) baratoi'r ffordd ar gyfer rheoli'r coetir - bron i filltir o led a mwy na milltir o ddyfnder - yng ngogledd Ffrainc. Roedd ei chipio yn allweddol bwysig ym Mrwydr y Somme lle byddai lluoedd y Cynghreiriaid yn ymladd yn erbyn yr Almaenwyr ar ffrynt 15 milltir am bum mis. Yn ystod brwydr waedlyd pum niwrnod cafodd 3,993 o filwyr o Gymru eu lladd, eu colli neu eu hanafu, gan achosi i’r rhaniad fethi gweithredu am bron i flwyddyn.

Pryd ganol dydd yn Albert.

Preifat Walter Charles LITTLE. ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL DOINGT I. B. 1 (Bedd)
ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL DOINGT; Cyfanswm y rhai a nodwyd 418.

Preifat Edward Griffith JAMES. MYNWENT PRYDEINIG 'FIFTEEN RAVINE'. E. 4. (Bedd)
MYNWENT PRYDEINIG 'FIFTEEN RAVINE'; VILLERS-PLOUICH Cyfanswm y rhai a nodwyd 527.

Preifat Stephen George PEREGRINE. MYNWENT FFERM DELSAUX, BEUGNY III. D. 20. (Bedd)
MYNWENT FFERM DELSAUX; BEUGNY Cyfanswm y rhai a nodwyd 434.

Lluniau gan Eirlys M Thomas.

ARRAS
Preifat John JONES. MYNWENT HEOL BUCQUOY
COFEB POZIERES
Is-Gorporal David Griffith EDWARDS.
MYNWENT a CHOFEB POZIERES
MYNWENT a CHOFEB POZIERES
COFEB THIEPVAL.
Corporal Evan Owen DAVIES.
COFEB THIEPVAL.
Corporal Evan Owen DAVIES.
ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL MESNIL.
Preifat Joseph GRIFFITHS.

Cofeb Gymraeg Mametz.


Brwydr Coedwig Mametz - Fe wnaeth yr Adran 38ain (Gymraeg) baratoi'r ffordd ar gyfer rheoli'r coetir - bron i filltir o led a mwy na milltir o ddyfnder - yng ngogledd Ffrainc. Roedd ei chipio yn allweddol bwysig ym Mrwydr y Somme lle byddai lluoedd y Cynghreiriaid yn ymladd yn erbyn yr Almaenwyr ar ffrynt 15 milltir am bum mis. Yn ystod brwydr waedlyd pum niwrnod cafodd 3,993 o filwyr o Gymru eu lladd, eu colli neu eu hanafu, gan achosi i’r rhaniad fethi gweithredu am bron i flwyddyn.

COFEB GYMRAEG MAMETZ.
COFEB GYMRAEG MAMETZ.
COFEB GYMRAEG MAMETZ.
COFEB GYMRAEG MAMETZ.
COFEB GYMRAEG MAMETZ.

COEDWIG MAMETZ.

COEDWIG MAMETZ.
Preifat Walter Charles LITTLE.
ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL DOINGT.
ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL DOINGT.
ESTYNIAD MYNWENT CYMUNEDOL DOINGT.
Preifat Edward Griffith JAMES.
MYNWENT PRYDEINIG 'FIFTEEN RAVINE'.
Preifat Stephen George PEREGRINE. MYNWENT FFERM DELSAUX.