Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Home

Beddau Rhyfel Somme a Fflandrys

Mehefin 2019

Diwrnod 2 allan o Arras

Is-Gorporal Stephen Penry GEORGE. COFEB ARRAS. Bae 10.
Preifat Griffith David JONES. COFEB ARRAS Bae 6.
Hefyd John Nicholas.
COFEB ARRAS - Cyfanswm y rhai a enwir 34,815.

Preifat Oliver REES. COFEB LOOS Panel 77 a 78.
Saper Simon THOMAS. COFEB LOOS Panel 4 a 5.
Is-Gorporal Thomas Walter THOMAS. COFEB LOOS Panel 60.
COFEB LOOS, Pas de Calais, Ffrainc - Nifer y rhai a enwir, 20,644.


Corporal David Thomas JONES. MYNWENT TREF BETHUNE V. A. 28. (Bedd).
MYNWENT TREF BETHUNE Cyfanswm y rhai a nodwyd 3,059.


Preifat Griffith PHILLIPS.
MYNWENT MILWROL RUE-PETILLON, FLEURBAIX I. P. 82. (Bedd)
MYNWENT MILWROL RUE-PETILLON, FLEURBAIX Cyfanswm y rhai a enwir. 887.

Pryd ganol dydd yn Armentieres.

Saper James MATTHIAS. MYNWENT MILWROL LIJSSENTHOEK XXVIII. F. 4A. (Bedd)
MYNWENT MILWROL LIJSSENTHOEK Cyfanswm y rhai a enwir. 10,121

Reifflwr Idris MATHIAS. COFEB YPRES (MENIN GATE) Panel 51 a 53
COFEB MENIN GATE. Enwir 54,896 o filwyr o Brydain a laddwyd neu a oedd ar goll wrth ymladd. Bob nos am 8yh ers 1928, mae'r ‘Post Olaf’ yn cael ei swnio yma.

Lluniau gan Eirlys M Thomas.
Preifat Griffith David JONES. MYNWENT ARRAS.
John NICHOLAS. John NICHOLAS.
Is-Gorporal Stephen Penry GEORGE. Is-Gorporal Stephen Penry GEORGE.
COFFA ARRAS. COFFA a MYNWENT LOOS.
Preifat Oliver REES. COFEB LOOS. Preifat Oliver REES. COFEB LOOS.
Is-Gorporal THOMAS WALTER THOMAS. Is-Gorporal THOMAS WALTER THOMAS.
Saper Simon THOMAS. COFEB LOOS. Saper Simon THOMAS. COFEB LOOS.
Saper Simon THOMAS. COFEB LOOS. COFFA LOOS,PAS DE CALAIS, FFRAINC.
Corporal David Thomas JONES.

MYNWENT TRE BETHUNE.

Preifat Griffith PHILLIPS. MYNWENT MILWROL RUE-PETILLON.
Saper James MATTHIAS.

MYNWENT MILWROL LIJSSENTHOEK.