Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

Eglwyswrw and District Heritage Society

Gartref
Home

Beddau Rhyfel Somme a Fflandrys

Mehefin 2019

Diwrnod 3 allan o Ypres.

Gwniwr William Mathias JONES. MYNWENT CHATEAU WOOD POTIJZE G. 6. (Bedd).
MYNWENT CHATEAU WOOD POTIJZE Cyfanswm y rhai a enwir. 151.

MYNWENT ARTILLERY WOOD, BOEZINGE, GWLAD BELG.
HEDD WYN (1887–1917), enillydd y gadair farddol ar ôl ei farwolaeth. (Bedd).
Bu farw Gorffennaf 31, 1917 yn nhrydedd Frwydr Ypres - Brwydr Passchendaele. Lladdwyd ar yr un diwrnod hefyd - bardd Gwyddelig E Patrick Ledwidge o Sir Meath.

Mae Parc COFFA CENEDLAETHOL CYMRU ger Langemark Gwlad Belg,
Cofeb i filwyr Cymru o'r Rhyfel Byd Cyntaf.

MYNWENT ALMAENEG LANGEMARK - Ychydig i'r gogledd o bentref Langemark - Klerkenstraat.
Bedd torfol i 44,000 o filwyr yr Almaen. Beddau

Preifat John GRIFFITHS, COFEB TYNE COT, Panel 120 i 124.

Preifat John Herbert LLOYD. COFEB TYNE COT Panel 72 i 75.
COFFA a MYNWENT TYNE COT - bron 12,000 o feddau rhyfel a chofeb i 35,000 o filwyr ar goll ar faes y gad, ar ôl Awst 16, 1917.

Yn YPRES yn ogystal â CHOFEB A SEREMONI MENIN GATE.

AMGUEDDFA 'IN FLANDERS'. Yn y Lakenhalle - neuadd enfawr Grote Markt.

EGLWYS GADEIRIOL SAINT MARTINS.

EGLWYS GOFFA SAN SIÔR
Dinistriwyd Ypres yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar ôl y rhyfel ailadeiladwyd y dref yn helaeth ar gost yr Almaen, ailadeiladwyd y brif sgwâr, gan gynnwys y 'Cloth Hall' a neuadd y dref, gan ailadeiladu mor agos at y dyluniadau gwreiddiol â phosibl. Roedd hyn yn bosibl gan fod cynlluniau manwl wedi eu cofnodi ar ddiwedd y 19fed ganrif.

Rhy bell i ffwrdd i ymweld a bedd.
Preifat Bryn Gwyn WILLIAMS,
MYNWENT MILWROL ETAPLES XXIX. L. 5A.

Bu farw Ebrill 23, 1918 - 18 oed.

Lluniau gan Eirlys M Thomas.

COFEB MENIN GATE. COFEB MENIN GATE.
COFEB MENIN GATE. COFEB MENIN GATE.
Mynwent CHATEAU WOOD,POTIJZE Gwnwr William Mathias JONES
Gwnwr William Mathias JONES Mynwent ARTILLERY WOOD.
Preifat Ellis Humphrey EVANS - Hedd Wyn Preifat Ellis Humphrey EVANS - Hedd Wyn
Parc COFFA CENEDLAETHOL CYMRU Parc COFFA CENEDLAETHOL CYMRU
Parc COFFA CENEDLAETHOL CYMRU MYNWENT ALMAENEG LANGEMARK
MYNWENT ALMAENEG LANGEMARK MYNWENT ALMAENEG LANGEMARK
MYNWENT ALMAENEG LANGEMARK MYNWENT a CHOFEB TYNE COT..
MYNWENT a CHOFEB TYNE COT MYNWENT a CHOFEB TYNE COT
Preifat John GRIFFITHS, Preifat John GRIFFITHS,
Preifat John Herbert LLOYD.
Bedd Milwr DDI-ENW
COFEB MENIN GATE. COFEB MENIN GATE.
COFEB MENIN GATE. COFEB MENIN GATE.
Reifflwr Idris MATHIAS. Reifflwr Idris MATHIAS.
COFEB MENIN GATE. COFEB MENIN GATE.
Taith Diwrnod 1
Gartref
Taith Diwrnod 1
Gartref