Hen Luniau
Eglwyswrw Heritage Society
Old Pictures
Previous
Home Next146OEG90
Agor Neuadd y Gymuned “Yr Hen Ysgol” gan Cyng Lyn Davies, Medi 5,1998
Opening The Community Hall “Yr Hen Ysgol” by Councillor Lyn Davies September 5,1998
Ch / Dd, L / R, Lyn Davies; Margaret Griffiths; Cissie Jones; Eileen Thomas; Tricia Fox;
Miriel Davies; Mandy Phillips.