Hen Luniau
Eglwyswrw Heritage Society
Old Pictures
Previous
Home Next119OEG146
Martin George gyda Eirwyn a Bessie Harries, ac eraill yn Brynawelon, Croft, Haf 1990.
Martin George, with Eirwyn and Bessie Harries and others, at Brynawelon, Croft, Summer 1990.