Hen Luniau o Eglwyswrw / Old Pictures from Eglwyswrw

Previous | Home | Next

(Discrifiad ar y gwaelod / Scroll / to bottom for description)018OEG61
Bois yr Hewl, yn gweithio ar y ffordd o Boncath i Eglwyswrw, 1930au.
Ar y chwith, Bert Balman; Ar y dde, Stephen Edwards, Clover Hill, Blaenffos.
Council Workers, working on the road from Boncath to Eglwyswrw, 1930’s.
On the left, Bert Balman; On the right, Stephen Edwards, Clover Hill, Blaenffos