Hen Luniau
Eglwyswrw Heritage Society
Old Pictures

152OEG376


Merched y Wawr, Ffynongroes. Gromlech, PentreIfan.1970au.

152OEG376


Merched y Wawr, Ffynongroes. (Crosswell) Pentre Ifan.1970’s.

54OEG388
Blaen, Ch / Dd,

1 Eira Thomas, (Pantycelyn);
2 Menna Vaughan;
3 Mair Morgan;
4 Janet Thomas;
5 Eileen Thomas;
6 Mrs D Llewellyn;
7 Mary Bergmanski;


Cefn, Ch / Dd,

1 Hilda Bowen;
2 Roseleen Rees;
3 Doris Andrews;
4 Jean Andrews;
5 Ann Carrol.

54OEG388

Front, L/R

1 Eira Thomas, (Pantycelyn);
2 Menna Vaughan;
3 Mair Morgan;
4 Janet Thomas;
5 Eileen Thomas;
6 Mrs D Llewellyn;
7 Mary Bergmanski;


Back, L / R,

1 Hilda Bowen;
2 Roseleen Rees;
3 Doris Andrews;
4 Jean Andrews;
5 Ann Carrol.

53OEG377


Merched y Wawr, Ffynongroes,

(Foeldrigarn yn y cefndir). 1980au.

53OEG377


Merched y Wawr, Ffynongroes, (Crosswell)

(Background Foeldrigarn). 1980’s.

56OEG379


Cyngor Cymuned Nanhyfer.

56OEG379


Nevern Community Council.

157OEG380

Pwyllgor Leukaemia Eglwyswrw 1982. yn Ysgol Eglwyswrw.

157OEG380

Eglwyswrw Leukaemia Committee. 1982. at Eglwyswrw School.

158OEG381


Pwyllgor Leukemia Eglwyswrw, Glyndwr Vaughan yn cyflwyno siec.

 

158OEG381


Eglwyswrw Leukemia Committee, Glyndwr Vaughan presenting a cheque.


160OEG406


Teulu Rees, Penllyn – Ken, Teifion, Mona, Dai, Tom a Evan, (Ianto). 1994.

160OEG406


Rees family, Penllyn – Ken, Teifion, Mona, Dai, Tom and Evan, (Ianto). 1994.

161OEG410

Gwyliau yn yr Alban gyda Undeb Ffermwyr Cymru.
(Anfonwyd cerdyn post adref 25 Hydref, 1981. cost stamp 11½ ceiniog).

161OEG410

(Poscard sent home 25th of October, 1981. stamp cost 11½ pence).
Holiday in Scotland with Farmers Union of Wales.

162OEG451

Llun ar ôl 24 awr o aredig noddedig gyda ceffylau gan Griff a Will James, i gefnogi ‘Aelwyd Trewyddel’.

 

 

162OEG451

Pictured after a 24hour sponsored horse ploughing by Griff and Will James, in support of ‘Aelwyd Trewyddel’.

 

64OEG483

Gwaith Pren “Jack bompren”
Jack Davies, Bontbren.

64OEG483

Spoons and bowls made by Jack Davies, Bontbren.

165OEG484

Gweithdy Jack Bompren.

Sion Williams, Crymych gyda Jack Davies, Bontbren.

165OEG484

Jack Bompren Workshop.


Sion Williams, Crymych with Jack Davies, Bontbren.

Bontbren

Bontbren

168OEG489
Jack Davies, Bontbren.

yn ei waith.

168OEG489
Jack Davies, Bontbren

at work.

 

171OEG492


Jack Davies, Bontbren. (Yn Ffair Grefft).

171OEG492


Jack Davies, Bontbren. (At a Craft Fair).

172OEG495


Jack Davies Bontbren yn edrych ar garreg unigryw mewn cae ger Bontbren.

172OEG495


Jack Davies,
Bontbren, looking at a uniquely shaped stone in a field near Bontbren.

179OEG493


“Llwy Gariad” o waith Jack yn cael ei anrhegu i’r Frenhines gan Sian Jones. 1995.

 

179OEG493


One of Jack’s “Love Spoons”, being presented to the Queen by Sian Jones. 1995

 

76OEG517


Tom Rees, Penllyn a Ieu Lewis, Siop Isaf yn St Fagans.

Trip y pensiynwyr.

76OEG517


Tom Rees, Penllyn and Ieu Lewis, Siop Isaf at St Fagans.

Pensioner's trip.

Jack Davies

Bontbren

Ar Fferm Ceffylau Gwedd.

Jack Davies

Bontbren

At the Shire Horse Farm

 

178OEG527


Capel Elim,

Eglwyswrw c 1980.

178OEG527

 


Elim Chapel,

Eglwyswrw c 1980.

183OEG704


Diwrnod olaf Siop y Pentre, Ionawr 2009.

183OEG704

Last day of the Village Shop January, 2009