Croeso i ein Wefan

Welcome to our Website

Eglwyswrw and District Heritage Society

Cymdeithas Treftadaeth Eglwyswrw a'r Fro

   

 Am hanes y Gymdeithas

cliciwch islaw

Collect and Record local History is our aim; Family history; History of our community; Photographs and documents related to Eglwyswrw and surrounding area.

Casglu a Cofnodi Hanes lleol i'w ein bwriad; Hanes teuluol; Hanes ein cymuned; Lluniau a dogfennau sy'n gysylltiedig a Eglwyswrw a'r ardal gyfagos.

 For history of the Society

clic below 

Cymraeg / Welsh
Preifatrwydd a Diogelwch Data
Lluniau

 Gwybodaeth - Digwyddiadau

Cofeb Myfyr Emlyn

Trychineb Ar Fryniau Preseli
Estyniad i'r Gofeb
Dau Prosiect Llwyddiannus a Gwblhawyd yn 2018
Ymweliad a Beddau Rhyfel
Arddangosfa 2010
 Dolenni i wefannau eraill o ddiddordeb
Cymdeithas Hanes Teuluol Dyfed

Cyngor Cymuned Eglwyswrw

Cyndeidiau Gorllewin Cymru
Bedyddwyr Cylch y Frenni
 
 
 
 

 

 Gartref

Ymholiadau

Derbyniwyd llawer o ffotograffau sydd yn ein casgliad wrth bobl yn y gymuned.
Many photographs in our collection were received from people in the community.

 

Gartref-------------------- Home

Saesneg / English

Privacy & Data Protection

Myfyr Emlyn Memorial

Tragedy On The Preseli Hills
Memorial Extension
Two Successful Projects Completed in 2018
War Graves Visit
Exhibition 2010
  Links to other websites of interest
Dyfed Family History Society

West Wales Ancestors

 
 
 
 

 

 

 

Enquiries